Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Baza prawna - Zmiany prawa
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o bateriach i akumulatorach
23.9.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Ułatwienia dla producentów wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej oraz organizowania i finansowania przetwarzania tego rodzaju odpadów to najważniejsze przepisy nowych rozwiązań prawnych.
Powiązane dokumenty

Skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń
9.9.2014, Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń jest celem nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września br.
Powiązane dokumenty

Wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska
5.9.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)., pod pozycją 1101 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane nią przepisy obowiązują od 5 września 2014 r.
Powiązane dokumenty

Prawo geologiczne i górnicze uchwalone. Jedna koncesja poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcza
4.8.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Posłowie, podczas posiedzenia Sejmu 11 lipca br., przyjęli w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja reguluje racjonalne poszukiwanie i wydobycie węglowodorów: gazu ziemnego, w tym łupkowego oraz ropy naftowej.
Powiązane dokumenty

Pomoc dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych
29.7.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wod.-kan. akty prawne już obowiązują. 12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od 29 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Powiązane dokumenty

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców
18.7.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Od 10 lipca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908).
Powiązane dokumenty

Weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego
17.7.2014, Źródło: Dziennik Ustaw
12 lipca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850). Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji prawnych wynikających z RDW, określenie gminy wiodącej w aglomeracji wodno-ściekowej oraz wprowadzenie planu utrzymania wód do prawodawstwa polskiego to najważniejsze regulacje nowelizacji.
Powiązane dokumenty

Koniec kar za przejażdżki rowerowe po wałach przeciwpowodziowych
25.6.2014, Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
21 czerwca br. weszła w życie ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 659). Był to projekt prezydencki, który Bronisław Komorowski złożył w Sejmie w sierpniu ubiegłego roku. Sejm uchwalił nowelę w kwietniu.
Powiązane dokumenty

Weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach
12.6.2014, Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
12 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach. Nowelizacja daje możliwość zmiany decyzji o zamknięciu składowiska odpadów, wydanych na podstawie obowiązującej do stycznia 2013 r. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Powiązane dokumenty

Nowe rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla niektórych opakowań
20.5.2014, Źródło: Dziennik Ustaw
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa
Powiązane dokumenty