Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Partnerzy serwisu

Nasi specjaliści

Jerzy Jendrośka - dr nauk prawnych, Prezes Centrum Prawa Ekologicznego, Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.; Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Jan Jerzmański –  dr nauk prawnych, Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim – Wydział Prawa i Administracji.

prof. zw. dr hab. Marek Górski - prof. zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji, prorektor US ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich – profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska.

prof. nadzw.  UKW dr hab. Zbigniew Bukowski wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytety Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

dr inż. Piotr Manczarski - adiunkt Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska.

 

dr hab. inż. Andrzej Białowiec – specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo – Technologiczny.

dr hab. inż. Marcin Dębowski– doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, specjalista w zakresie technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

dr inż. Marcin Zieliński – doktor nauk technicznych, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Inżynierii Środowiska, specjalista - konsultant w firmie Tewes-Bis Sp. z o. o. z zakresu technologii oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

Małgorzata Nowak -  biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się tematyką ochrony środowiska, a w szczególności: OZE; odpadami i recyklingiem; wpływem zanieczyszczeń na zdrowie; zrównoważonym rozwojem; innowacjami, przedsiębiorczością i inwestycjami oraz dofinansowaniem w ramach programów Unii Europejskiej i innych.

dr Włodzimierz Berdychowski – absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1992 współwłaściciel agencji nieruchomości BUDEX. Wykładowca kursów przygotowujących do egzaminu państwowego na uzyskanie licencji pośrednika nieruchomościami.

Robert Barański- zajmuje się aktywnie planowaniem i realizacją projektów społecznych i inwestycyjnych, a także pozyskiwaniem funduszy na tego typu inicjatywy. Jest autorem wielu publikacji dotyczących finansowania bezzwrotnego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem i aktywnością firm, instytucji i organizacji w kraju i na terenie UE.

Krzysztof  Choromański – współwłaściciel i Członek Zarządu Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o. o. odpowiedzialny za zarządzanie projektami (ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska oraz przygotowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki komunalnej).

Wojciech Świątek – absolwent Wydziału Zarządzania UW, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Edwin Górnicki – specjalista w dziedzinie ekonomiki gospodarki odpadami komunalnymi. Absolwent uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Absolwent Europejskiego Studium Menedżerów Gospodarki Komunalnej, doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządy Terytorialnego SGH. Wykładowca i niezależny doradca samorządów oraz przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi.

Marta Pawlak – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. Stypendystka programu LL. M. z zakresu prawa międzynarodowego na Univesidade Portuguesa w Lizbonie. Od wielu lat współpracuje z sektorem prywatnym i publicznym. Autorka szeregu publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Michał Kuliński – adwokat. Wspólnik w kancelarii Battara Bartoszek Kulińki BBK. Absolwent Wydziału Prawa o Administracji UJ oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego - Levin College of Law University of Florida przy WPiA na UW oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Magdalena Bar – radca prawny

Maria Skalmowska – specjalista z zakresu gospodarowania odpadami