Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników

Przykład:

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi

18.4.2012, Źródło: www.dashofer.pl

Dz.U.2010.139.940

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

(Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2010 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:

  1)  o

...
Koniec przykładu
...

Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci Ekoinfo Premium Plus po zalogowaniu się poprzez podanie nazwy użytkownika i osobistego hasła.

Zamów swój abonament EKOinfo Premium i zyskaj dostęp do komentarzy prawnych oraz ponad 3000 artykułów z zakresu ochrony środowiska. Bardzo łatwa nawigacja w tej unikalnej bibliotece, zaawansowany system wyszukiwania sprawiają, że zawsze szybko odnajdziesz prawidłowe i zweryfikowane informacje.

Więcej o EKOinfo Premium