Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły
NIK o Puszczy Białowieskiej
10.7.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego od 2011 roku przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, a od października 2012 roku wyłączył z użytkowania część drzewostanów w tych nadleśnictwach.
Powiązane dokumenty

Na dwoje babka wróżyła czyli znaczące i nieznaczące oddziaływanie inwestycji wiatrowych i jego skutki dla inwestora
30.6.2014, Aleksandra Szurlej - Kielańska Wiceprezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Wytyczne przyrodnicze mówią o rocznych badaniach, które mają potwierdzić lub wykluczyć znaczące oddziaływanie farmy lub turbiny wiatrowej na ptaki i nietoperze.
Powiązane dokumenty

Pył zawieszony a zawały serca
27.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Nowe badanie europejskie, dotyczące ponad 100.000 osób potwierdza, że długotrwałe wystawienie na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym wiąże się z zawałami serca i dławicą piersiową, przy czym związek ten zachodzi już przy poziomach zanieczyszczeń poniżej obecnych limitów europejskich.
Powiązane dokumenty

Kilkanaście procent zwrotu rocznie z inwestycji w turbiny wiatrowe
25.6.2014, Źródło: Newseria BIZNES
Do końca tego roku powinna ruszyć pierwsza elektrownia wiatrowa Energy Invest Group w ramach projektu Synergia100. Spółka promuje nowy model finansowania, podobny do spółdzielczego. Prywatni, niewielcy inwestorzy mogą pozyskać udziały w jednej ze 100 planowanych turbin. Zyski z tej inwestycji mogą sięgnąć 16-17% rocznie.
Powiązane dokumenty

Miasta azylem dla zagrożonych gatunków?
18.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy doszli do wniosku, że chociaż urbanizacja ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, to miasta mogą stanowić schronienie dla niektórych gatunków zagrożonych. Planowanie miast i odpowiednie wykorzystywanie zielonej infrastruktury może zwiększyć liczbę siedlisk i skorygować utratę różnorodności biologicznej, związaną z ekspansją miast.
Powiązane dokumenty

Tereny zielone mają pozytywny, długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne
12.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Z przeprowadzonego badania naukowego wynika, że dostęp do terenów zielonych pozytywnie i w sposób długotrwały oddziałuje na zdrowie psychiczne mieszkańców. U osób, które przeprowadziły się na tereny z większą ilością zieleni, stan psychiczny po trzech latach od przeprowadzki znacznie się poprawił.
Powiązane dokumenty

Powodzie w Europie Centralnej zależne od braku burz na Zachodzie Europy?
6.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy doszli do wniosku, że zmniejszenie ilości burz na zachodzie basenu Morza Śródziemnego, wskutek zmiany użytkowania wybrzeży i zboczy górskich, może wiązać się z powodziami w Europie Centralnej.
Powiązane dokumenty

Przyszłej Europie grozi zmniejszenie przepływu rzecznego do 80%
4.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zmiana klimatu wpłynie w przyszłości na wydłużenie i zwiększenie intensywności suszy w Europie. Niektóre z krajów mogą odczuć zmniejszenie przepływu rzecznego o 80%, jak wynika z przeprowadzonego badania.
Powiązane dokumenty

Jakość wody w kąpieliskach w Europie
29.5.2014, Źródło: europa.eu
W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako ogólnie wysoką, przy ponad 95% kąpielisk spełniających minimalne wymagania. Dane wskazują, że wody przybrzeżne odznaczały się nawet nieco lepszymi wynikami w stosunku do rzek i akwenów śródlądowych.
Powiązane dokumenty

Zapylanie przez owady dzikie i pszczoły zwiększa plony soi o 18%
27.5.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy potwierdzili, że zapylanie pól z soją przez dzikie owady i pszczoły zwiększa plony o 18%, co oznacza dodatkowych 331,6 kg nasion na hektar, zwiększając wartość globalną uprawy o 12.74 bln euro. Przy okazji zachęcanie owadów do zapylania zmniejsza niszczenie naturalnych ekosystemów.
Powiązane dokumenty