Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły
NIK o hałasie w dużych miastach
26.8.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby hałas w ciągu dnia nie przewyższał 55 dB.
Powiązane dokumenty

Powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
26.8.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego oraz tureckiego.
Powiązane dokumenty

Mniej azotu i fosforu w rzece Bystrzyca
14.8.2014, Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dzięki 5,8 mln zł unijnej dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jurczycach (gmina Kąty Wrocławskie). Zawartość azotu w ściekach będzie mniejsza o 69% a fosforu o 51%.
Powiązane dokumenty

Zielona energia z odpadów
13.8.2014, Źródło: GutPR
Nie od dziś wiadomo, że efektywna utylizacja odpadów komunalnych przyczynia się do ochrony środowiska. Segregowanie i ponowne wykorzystywanie surowców sprzyja neutralizacji plastiku, szkła czy papieru zalegających na wysypiskach śmieci. Warto jednak pamiętać, że możliwości odzysku surowców są ograniczone i coraz bardziej powszechna staje się termiczna likwidacja odpadów.
Powiązane dokumenty

Czeka nas gospodarka o obiegu zamkniętym
8.8.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
KE uchwaliła wnioski dotyczące wzmocnienia recyklingu i zmierzania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie surowce są ponownie wykorzystywane, produkty naprawiane i poddawane recyklingowi, a odpady wykorzystywane jako surowiec.
Powiązane dokumenty

Co sądzisz o wtórnym wykorzystaniu wody w Europie?
7.8.2014, Źródło: europa.eu
Wtórne wykorzystanie wody nie jest szeroko rozpowszechnione w Europie. Większość ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków jest po prostu wpuszczana do rzek i jezior. Zwiększenie wtórnego wykorzystania wody mogłoby nam pomóc znaleźć rozwiązanie narastających problemów związanych z niedoborem wody i suszą, a jednocześnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego ściekami i obniżyć koszty ich oczyszczania.
Powiązane dokumenty

Due Diligence farmy wiatrowej
1.8.2014, Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Otoczenie polityczne, brak długo wyczekiwanej Ustawy o OZE oraz obawa przed niechęcią społeczną spowolniają rynek greenfieldów. Wielu inwestorów korzystnie oceniających potencjał energetyki wiatrowej stawia dzisiaj na akwizycję projektów czekających na finansowanie i budowę lub tych już pracujących. Specyfika takich transakcji wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym środowiskowych.
Powiązane dokumenty

KE zamierza zmniejszyć oddziaływanie budynków na środowisko
1.8.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Europejska przyjęła nowe wnioski ustawodawcze, mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko. Ma to nastąpić poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków.
Powiązane dokumenty

NIK o elektrowniach wiatrowych
28.7.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały.
Powiązane dokumenty

Proekologiczne działania firm turystycznych
10.7.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 900 małych i średnich przedsiębiorstw europejskich z branży turystycznej, które działają na terenach chronionych wynika, że włączyły się one w trend zrównoważonego rozwoju. Do głównych powodów takiego działania zalicza się: chęć ochrony środowiska, wybory związane ze stylem życia, oszczędność kosztów i poprawa wizerunku firmy.
Powiązane dokumenty