Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły
Prace nad powołaniem Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie
19.8.2015, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Najmniejszy rezerwat biosfery "Jezioro Łuknajno", położone w województwie warmińsko-mazurskim, aby pozostać w sieci rezerwatów powinno zostać powiększone. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, na zlecenie ministra środowiska, rozpoczęła prace nad przygotowaniem formularza nominacyjnego dla powiększonego rezerwatu biosfery. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę – wystarczy podpisać list poparcia.
Powiązane dokumenty

Co ma orlik do wiatrak... czyli jakie mogą być konsekwencje gniazdowania strefowych gatunków ptaków w pobliżu inwestycji wiatrowej
2.10.2014, Aleksandra Szurlej - Kielańska Wiceprezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Obok nietoperzy ptaki są tą grupą zwierząt, która najbardziej narażona jest na kolizje z turbinami wiatrowymi. Zagrożenia, jakie generowane są przez turbiny wiatrowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Rozmieszczenie turbin wiatrowych może znacząco wpływać na wzorzec przemieszczania się ptaków w obrębie i w otoczeniu farmy wiatrowej.
Powiązane dokumenty

Hormony, pochodzące z tabletek antykoncepcyjnych, wpływają na ryby
2.10.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Niektóre populacje ryb mogą nie przetrwać stężenia estrogenów pochodzących z pigułek antykoncepcyjnych, które ze ścieków przedostają się do wody. Syntetyczne estrogeny wpływają negatywnie na reprodukcję ryb, a przeżycie poszczególnych generacji maleje.
Powiązane dokumenty

ABC wykorzystania wód opadowych. Magazyn deszczówki
29.9.2014, Mariusz Piasny, Źródło: HydrotecPro
Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę, o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych.
Powiązane dokumenty

Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?
29.9.2014, Źródło: GutPR
Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest dbałość o środowisko naturalne. Podejmowane działania powinny przede wszystkim uwzględniać troskę o zapobieganie skażeniu powietrza, wody i gleby.
Powiązane dokumenty

Sztuczny teren podmokły z powodzeniem oczyszcza dwa typy ścieków
23.9.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Brytyjscy naukowcy wykazali, że sztuczny teren podmokły, przeznaczony do oczyszczania zarówno ścieków zwykłych, jak i pochodzących z kopalni, usunie większą ilość zanieczyszczeń niż teren podmokły skonstruowany do oczyszczania jednego rodzaju ścieków.
Powiązane dokumenty

Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń w wodach
19.9.2014, Tomasz Widłak, Źródło: HydrotecPro
Stopień zanieczyszczenia atmosfery w ostatnich latach doprowadził do zakwaszenia opadów atmosferycznych, co z kolei wpłynęło na degradację biotopów wodnych. Tlenki niemetali zanieczyszczające atmosferę reagują z wodą tworząc słabe kwasy, które opadająca na ziemię przyczyniają się do zanieczyszczenia wód lądowych i podziemnych.
Powiązane dokumenty

Technologia oczyszczania ścieków
11.9.2014, Tomasz Widłak, Źródło: HydrotecPro
Zasada działania przydomowych oczyszczalni nie różni się znacząco od dużych oczyszczalni miejskich. Rozmiar tych ostatnich jest podyktowany głównie ilością dopływających ścieków. Faktem jest, iż wiele elementów, takich jak rozbudowane urządzenia pompowe, piaskowniki czy prasy osadu nie są spotykane w przydomowych oczyszczalniach, a jest to głównie podyktowane mniejszą ilością dopływających ścieków jak również zapewnieniem pewnego stopnia bezobsługowości, którego próżno szukać w dużych oczyszczalniach.
Powiązane dokumenty

Bliskość parku zmniejsza ryzyko chorób serca
8.9.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Regularne odwiedzanie parków przez mieszkańców miast wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka chorób serca. Z prowadzonych w ciągu czterech lat obserwacji wynika, że u osób, mieszkających najbliżej parków rzadziej występowały symptomy takich chorób.
Powiązane dokumenty

Już jest, polska wersja zestawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej
26.8.2014, Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Dostępne dotychczas w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej "Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej" zostały przetłumaczone na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych.
Powiązane dokumenty