Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Przyroda i krajobraz
Drzewa wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza
17.10.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Belgijskie badania potwierdzają, że czasami najprostsze rozwiązania mogą konkurować z najbardziej złożonymi. Czy drzewo może dorównać skomplikowanym urządzeniom do monitoringu powietrza? Okazuje się, że drzewa mogą być świetnym wskaźnikiem natężenia zanieczyszczenia powietrza w miastach. Wystarczy zbadać ich liście...
Powiązane dokumenty

Zasoby leśne w UE
4.10.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Europejska 20 września br. opublikowała nową Strategię leśną, podkreślającą wagę unijnych zasobów leśnych, które podlegają wielu presjom i mogą ulec szeregu zniszczeniom ze źródeł biotycznych i abiotycznych.
Powiązane dokumenty

Gorące lato i ozon
17.9.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W Europie podczas tegorocznego, gorącego lata progi dla ozonu w warstwie przygruntowej zostały przekroczone – informuje Europejska Agencja Środowiska (EEA). Jak się sugeruje, przy podwyższonym poziomie ozonu dzieci, osoby starsze, astmatycy i chorzy na choroby układu oddechowego powinni pozostawać w domu.
Powiązane dokumenty

Czy nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych sprzyja poprawie zdrowia ludzi i ochronie środowiska?
2.9.2013, Źródło: europa.eu
Nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, które obowiązuje od 1 września, znacząco poprawi bezpieczeństwo i uprości procedurę wydawania zezwoleń na używanie i wprowadzanie do obrotu w Unii produktów biobójczych.
Powiązane dokumenty

Po ociepleniu klimatu uwaga na rtęć w rybach
30.8.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ocieplenie klimatu może wzmóc gromadzenie się rtęci w rybach – do takiego wniosku doszli badacze z USA. Tym samym zwiększa się zagrożenie dla człowieka metylortęcią, zawartą w rybach i owocach morza. Toksyczne działanie tego związku wiąże się z obniżeniem IQ u dzieci i chorobami serca u dorosłych.
Powiązane dokumenty

Przystosowanie lasów do zmiany klimatu
26.8.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zmiany klimatu mogą spowodować znaczne zniszczenia lasów. Aby utrzymać leśne dobra i usługi ekosystemowe na tym samym poziomie w obliczu zmieniającego się klimatu, należałoby obsadzić lasy mieszaniną gatunków bardziej odpornych na suszę – wynika z niemieckiego badania.
Powiązane dokumenty

Konsumpcja ziemi w Europie
16.8.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W Europie coraz więcej dzikich terenów przeznacza się na rolnictwo, lasy, drogi i budowle zgodnie z nową oceną pokrycia terenu, dotyczącą lat 1990-2006, opublikowaną przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Tylko 4% terenu Europy jest pokryte sztucznymi nawierzchniami, ale to jedyne pokrycie terenu, które znacząco rośnie na naszym kontynencie. W dodatku rozrastające się drogi, tory kolejowe, parkingi i budynki dzielą siedliska i populacje na mniejsze fragmenty, zagrażając rozmaitym gatunkom roślin i zwierząt.
Powiązane dokumenty

W Europie giną motyle
13.8.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W przeciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci populacje motyli łąkowych zmniejszyły się o prawie 50%. Europejska Agencja Środowiska (EEA), w swoim raporcie, obwinia za to intensyfikację rolnictwa i brak właściwego zarządzania ekosystemami użytków zielonych.
Powiązane dokumenty

Przegląd unijnych celów środowiskowych
2.8.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport dotyczący celów i założeń polityki ochrony środowiska, które mają być wprowadzone w latach 2010 - 2050. Cele mają pomóc w przekształceniu się Unii w zieloną gospodarkę.
Powiązane dokumenty

Dotacje na ochronę przyrody i krajobrazu
7.6.2013, Robert Barański, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona przyrody i krajobrazu”. Budżet programu wynosi prawie 182 miliony złotych, a wysokość dofinansowania pojedynczego projektu może sięgać nawet 2 milionów złotych.
Powiązane dokumenty