Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Przyroda i krajobraz
Prace nad powołaniem Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie
19.8.2015, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Najmniejszy rezerwat biosfery "Jezioro Łuknajno", położone w województwie warmińsko-mazurskim, aby pozostać w sieci rezerwatów powinno zostać powiększone. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, na zlecenie ministra środowiska, rozpoczęła prace nad przygotowaniem formularza nominacyjnego dla powiększonego rezerwatu biosfery. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę – wystarczy podpisać list poparcia.
Powiązane dokumenty

Bliskość parku zmniejsza ryzyko chorób serca
8.9.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Regularne odwiedzanie parków przez mieszkańców miast wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka chorób serca. Z prowadzonych w ciągu czterech lat obserwacji wynika, że u osób, mieszkających najbliżej parków rzadziej występowały symptomy takich chorób.
Powiązane dokumenty

Proekologiczne działania firm turystycznych
10.7.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 900 małych i średnich przedsiębiorstw europejskich z branży turystycznej, które działają na terenach chronionych wynika, że włączyły się one w trend zrównoważonego rozwoju. Do głównych powodów takiego działania zalicza się: chęć ochrony środowiska, wybory związane ze stylem życia, oszczędność kosztów i poprawa wizerunku firmy.
Powiązane dokumenty

NIK o Puszczy Białowieskiej
10.7.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego od 2011 roku przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, a od października 2012 roku wyłączył z użytkowania część drzewostanów w tych nadleśnictwach.
Powiązane dokumenty

Miasta azylem dla zagrożonych gatunków?
18.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy doszli do wniosku, że chociaż urbanizacja ma negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, to miasta mogą stanowić schronienie dla niektórych gatunków zagrożonych. Planowanie miast i odpowiednie wykorzystywanie zielonej infrastruktury może zwiększyć liczbę siedlisk i skorygować utratę różnorodności biologicznej, związaną z ekspansją miast.
Powiązane dokumenty

Tereny zielone mają pozytywny, długotrwały wpływ na zdrowie psychiczne
12.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Z przeprowadzonego badania naukowego wynika, że dostęp do terenów zielonych pozytywnie i w sposób długotrwały oddziałuje na zdrowie psychiczne mieszkańców. U osób, które przeprowadziły się na tereny z większą ilością zieleni, stan psychiczny po trzech latach od przeprowadzki znacznie się poprawił.
Powiązane dokumenty

Zapylanie przez owady dzikie i pszczoły zwiększa plony soi o 18%
27.5.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy potwierdzili, że zapylanie pól z soją przez dzikie owady i pszczoły zwiększa plony o 18%, co oznacza dodatkowych 331,6 kg nasion na hektar, zwiększając wartość globalną uprawy o 12.74 bln euro. Przy okazji zachęcanie owadów do zapylania zmniejsza niszczenie naturalnych ekosystemów.
Powiązane dokumenty

Lasy w Europie
15.4.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
EEA przedstawiła główne fakty dotyczące lasów w Europie. Co jest najbardziej optymistyczne - jako kontynent należymy do kilku regionów na świecie, gdzie tereny leśne powiększyły się w ubiegłym wieku. Do tego powiększenia przyczyniły się: ustawodawstwo krajowe, zalesianie i naturalna ekspansja.
Powiązane dokumenty

By pszczoły nie ginęły
31.3.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ponieważ coraz więcej pszczół ginie, co zagraża uprawom, naukowcy starają się identyfikować zagrożenia. W Polsce opracowano technikę, która umożliwia wykrywanie szeregu pestycydów, na które narażone są pszczoły. Jako, że sposób postępowania jest prosty, szybki i wymaga małych próbek, metoda ma przewagę nad innymi tego typu.
Powiązane dokumenty

Cele UE związane z klimatem i energią na rok 2030
18.2.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
22 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący nowych ram prawnych UE w zakresie zmian klimatu i energii na 2030 r. Do ich filarów zaliczają się: obniżenie o 40% poniżej poziomu z 1990 r. emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 27% (...)
Powiązane dokumenty