Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Odnawialne źródła energii
Co ma orlik do wiatrak... czyli jakie mogą być konsekwencje gniazdowania strefowych gatunków ptaków w pobliżu inwestycji wiatrowej
2.10.2014, Aleksandra Szurlej - Kielańska Wiceprezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Obok nietoperzy ptaki są tą grupą zwierząt, która najbardziej narażona jest na kolizje z turbinami wiatrowymi. Zagrożenia, jakie generowane są przez turbiny wiatrowe dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Rozmieszczenie turbin wiatrowych może znacząco wpływać na wzorzec przemieszczania się ptaków w obrębie i w otoczeniu farmy wiatrowej.
Powiązane dokumenty

Due Diligence farmy wiatrowej
1.8.2014, Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Otoczenie polityczne, brak długo wyczekiwanej Ustawy o OZE oraz obawa przed niechęcią społeczną spowolniają rynek greenfieldów. Wielu inwestorów korzystnie oceniających potencjał energetyki wiatrowej stawia dzisiaj na akwizycję projektów czekających na finansowanie i budowę lub tych już pracujących. Specyfika takich transakcji wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym środowiskowych.
Powiązane dokumenty

KE zamierza zmniejszyć oddziaływanie budynków na środowisko
1.8.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Europejska przyjęła nowe wnioski ustawodawcze, mające na celu zmniejszenie oddziaływania nowych i odnawianych budynków na środowisko. Ma to nastąpić poprzez zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów i poprawę dostępności informacji na temat efektywności środowiskowej budynków.
Powiązane dokumenty

NIK o elektrowniach wiatrowych
28.7.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały.
Powiązane dokumenty

Na dwoje babka wróżyła czyli znaczące i nieznaczące oddziaływanie inwestycji wiatrowych i jego skutki dla inwestora
30.6.2014, Aleksandra Szurlej - Kielańska Wiceprezes Zarządu Ambiens, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Wytyczne przyrodnicze mówią o rocznych badaniach, które mają potwierdzić lub wykluczyć znaczące oddziaływanie farmy lub turbiny wiatrowej na ptaki i nietoperze.
Powiązane dokumenty

Kilkanaście procent zwrotu rocznie z inwestycji w turbiny wiatrowe
25.6.2014, Źródło: Newseria BIZNES
Do końca tego roku powinna ruszyć pierwsza elektrownia wiatrowa Energy Invest Group w ramach projektu Synergia100. Spółka promuje nowy model finansowania, podobny do spółdzielczego. Prywatni, niewielcy inwestorzy mogą pozyskać udziały w jednej ze 100 planowanych turbin. Zyski z tej inwestycji mogą sięgnąć 16-17% rocznie.
Powiązane dokumenty

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej (cz. 2)
6.5.2014, Anna Siwkowska - Radca Prawny, Źródło: Ambiens Sp. z o.o.
Właściwość miejscowa o której mowa będzie w niniejszej części ma w dużej mierze bardziej uniwersalny charakter – przesłanki regulujące wyłączenie organu lub pracownika znajdą zastosowanie nie tylko w przypadku postępowań których przedmiotem są farmy wiatrowe, ale generalnie do wszystkich postępowań toczących się w oparciu o K.p.a.
Powiązane dokumenty

Od dnia 28 kwietnia pompy ciepła w Polsce wychodzą z cienia innych technologii OZE
30.4.2014, Źródło: REECO Sp. z o. o.
Wydawać by się mogło, że przez kilka ostatnich lat pompy ciepła w Polsce znajdowały się na dalszym planie w stosunku do innych urządzeń i technologii wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Brak jednoznacznego uznania pomp ciepła jako urządzeń korzystających z OZE był dużym utrudnieniem i stanowił główną barierę w staraniach o wsparcie ze strony decydentów.
Powiązane dokumenty

PSEW krytykuje rządowy projekt ustawy o OZE
23.4.2014, Źródło: Newseria BIZNES
Przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu projekt ustawy o OZE przewiduje zwiększenie popytu na energię ze źródeł odnawialnych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej krytykuje jednak tempo wprowadzania zmian, bo ustawa zakłada zwiększenie limitów dopiero rok po jej wejściu w życie.
Powiązane dokumenty

Ustawa o OZE kompletna? Mimo że nie przewiduje wsparcia dla wszystkich technologii OZE...
18.4.2014, Źródło: Newseria BIZNES
Przyjęty przez rząd projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii lada moment trafi do Sejmu. Odpowiedzialny za projekt resort gospodarki liczy, że po długich konsultacjach z zainteresowanymi stronami posłowie nie będą mieli wielu wątpliwości i ustawa szybko przejdzie ścieżką legislacyjną.
Powiązane dokumenty