Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Odpady i recykling
Czy spalanie odpadów jest przyjazne środowisku?
29.9.2014, Źródło: GutPR
Niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym, aspektem w racjonalnej utylizacji odpadów komunalnych jest dbałość o środowisko naturalne. Podejmowane działania powinny przede wszystkim uwzględniać troskę o zapobieganie skażeniu powietrza, wody i gleby.
Powiązane dokumenty

Powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
26.8.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego oraz tureckiego.
Powiązane dokumenty

Zielona energia z odpadów
13.8.2014, Źródło: GutPR
Nie od dziś wiadomo, że efektywna utylizacja odpadów komunalnych przyczynia się do ochrony środowiska. Segregowanie i ponowne wykorzystywanie surowców sprzyja neutralizacji plastiku, szkła czy papieru zalegających na wysypiskach śmieci. Warto jednak pamiętać, że możliwości odzysku surowców są ograniczone i coraz bardziej powszechna staje się termiczna likwidacja odpadów.
Powiązane dokumenty

Czeka nas gospodarka o obiegu zamkniętym
8.8.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
KE uchwaliła wnioski dotyczące wzmocnienia recyklingu i zmierzania w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie surowce są ponownie wykorzystywane, produkty naprawiane i poddawane recyklingowi, a odpady wykorzystywane jako surowiec.
Powiązane dokumenty

Odpady medyczne - Czy jesteśmy bezpieczni?
13.5.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
NIK sprawdza, jak w polskich szpitalach funkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nieprawidłowe gospodarowanie tego typu materiałami może stanowić poważny problem, włącznie z zagrożeniem epidemiologicznym.
Powiązane dokumenty

Toksyczne baterie
10.3.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kiedy Niemcy przebadali produkowane przez siebie baterie, okazało się, że część z nich nie spełniała wymogów nowej Dyrektywy unijnej, dotyczącej baterii: limity substancji toksycznych były przekroczone, a niektóre etykiety nieadekwatne.
Powiązane dokumenty

Gospodarka odpadowa w biurowcach – pole nowoczesnej optymalizacji
25.2.2014, Źródło: Informacja prasowa Konkret PR
75% – to odsetek odpadów biurowych, które są wysokogatunkowymi surowcami wtórnymi. Ich selektywna zbiórka w połączeniu z nowoczesnym, kompleksowym procesem zarządzania pozwala na obniżenie kosztów gospodarki odpadami w biurowcu, podnosi prestiż obiektu i zwiększa świadomość środowiskową jego najemców
Powiązane dokumenty

Co zrobić z morskimi śmieciami plastikowymi?
13.2.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Na ubiegłorocznych warsztatach, dotyczących Dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej UE, które odbyły się we Włoszech dyskutowano kwestie możliwości zmniejszenia odpadów plastikowych w wodach morskich, wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i produkcji plastiku oraz związanych z tym międzynarodowych umów.
Powiązane dokumenty

Kto popiera pomysł obowiązkowej segregacji odpadów?
11.2.2014, Źródło: Diamond PR
Posłowie PO planują nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W skutek zmian, segregacja odpadów byłaby obowiązkowa dla wszystkich. W takiej sytuacji, brak selektywnej zbiórki, oznaczałby nie wyższą opłatę, tak jak dotychczas, ale nałożenie wysokiej kary administracyjnej.
Powiązane dokumenty

PGR PROEKO o kontroli wdrażania ustawy śmieciowej w gminach
22.1.2014, Źródło: Diamond PR
Ostatnia kontrola GIOŚ pokazała, że poziom stopnia odzysku i recyklingu surowców w polskich gminach, jest nadal zatrważająco niski. Według Polskiej Grupy Recyklingu PROEKO, w głównej mierze wynika to z mentalności władz lokalnych oraz tego, że problem śmieciowy w społecznościach lokalnych, niestety najczęściej stawiany jest na ostatnim miejscu. Kolejne kontrole, zapowiadane przez GIOŚ, są zdecydowanie potrzebne i mogą pozytywnie wpłynąć na dalszą politykę śmieciową gmin.
Powiązane dokumenty