Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Woda i ścieki
Jakość wody w kąpieliskach w Europie
29.5.2014, Źródło: europa.eu
W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako ogólnie wysoką, przy ponad 95% kąpielisk spełniających minimalne wymagania. Dane wskazują, że wody przybrzeżne odznaczały się nawet nieco lepszymi wynikami w stosunku do rzek i akwenów śródlądowych.
Powiązane dokumenty

NIK o gospodarce rybackiej na jeziorach mazurskich
28.4.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Od co najmniej siedmiu lat blisko 20% obwodów rybackich w woj. warmińsko-mazurskim pozostaje niezagospodarowanych. RZGW nie użytkują tych wód. Nie przekazują też ich do wykorzystania innym firmom lub stowarzyszeniom, które dbałyby o właściwe zarybianie i odłowy. Zarządy sprzedają jednak zezwolenia wędkarzom na połów w tych akwenach, mimo że nie uzupełniają w nich narybku.
Powiązane dokumenty

PE zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich
18.4.2014, Źródło: europa.eu
W obszarach przybrzeżnych i morskich wiele form działalności konkuruje ze sobą o tę samą przestrzeń i zasoby. Nowa dyrektywa pomoże uniknąć ewentualnych konfliktów między różnymi użytkownikami i stworzyć stabilne środowisko, atrakcyjne dla inwestorów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju.
Powiązane dokumenty

Czajka - największym przedsięwzięciem wodno-ściekowym w UE
14.3.2014, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
KE wydała decyzję potwierdzającą przyznanie unijnych środków dla projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV". Inwestycja o wartości 404,7 mln euro otrzymała 196,5 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Powiązane dokumenty

Inwazja nowych gatunków ryb rozpracowana?
25.2.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Inwazja obcych gatunków ryb zagraża różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych. Rozbudowana sieć szlaków wodnych i intensyfikacja transportu rzecznego czy morskiego, przypadkowe uwolnienia ryb sprzyjają przenikaniu obcych gatunków na nowe tereny.
Powiązane dokumenty

Nowa metoda pozyskiwania magnezu z wody – tania i efektywna
29.11.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W Stanach Zjednoczonych powstaje nowa metoda pozyskiwania magnezu z wody morskiej, która oszczędza 50% energii, wiąże się z mniejszymi emisjami gazów cieplarnianych i w dodatku jest tańsza od dotychczasowych. Tak pozyskany magnez będzie mógł być wykorzystywany m.in. w samochodach i samolotach w celu poprawy wydajności zużycia paliwa.
Powiązane dokumenty

Jak zachęcić do poniesienia kosztów naprawy, by zmniejszyć straty wody
12.11.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Czy można zachęcić mieszkańców do ograniczenia strat wody w gospodarstwie domowym? Australijczycy udowadniają, że tak. W przeprowadzonym przez siebie badaniu pokazują, że gospodarstwa domowe obniżyły straty wody do 91% dzięki otrzymaniu informacji o wyciekach i zaoferowaniu zniżki na ich likwidację.
Powiązane dokumenty

KE za rozwojem ekologicznego, śródlądowego transportu wodnego
5.11.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
KE przedstawiła we wrześniu nowy program działania na rzecz zwiększenia liczby przewozów towarowych rzekami i kanałami w Europie. Odciążyłoby to zatłoczone drogi i połączenia kolejowe oraz ograniczyłoby zanieczyszczenie powietrza, gdyż śródlądowy transport wodny jest przyjazny środowisku, energooszczędny, cichy i niemal pozbawiony zatorów.
Powiązane dokumenty

Jak inwestować w ochronę wód zgodnie z wymogami RDW?
11.10.2013, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Założenia, cele i wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), jej wdrożenie w Polsce, przygotowanie projektów uwzględniających wymogi RDW oraz ich ocena - między innymi o tych kwestiach dyskutują goście warsztatów zorganizowanych przez MŚ we współpracy z ekspertami Jaspers, a także z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.
Powiązane dokumenty

Zanieczyszczenie wód gruntowych w Europie
20.9.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W badaniu opublikowanym w tym roku w Critical Reviews in Environmental Science and Technology, autorzy przedstawiają przegląd zanieczyszczeń wód podziemnych w Europie. Skupili się w nim na źródłach zanieczyszczeń, procesach skażenia wód gruntowych i ich ocenie w modelu DPSIR (czynniki sprawcze, presja, stan, oddziaływanie, środki zaradcze).
Powiązane dokumenty