Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Woda i ścieki
Hormony, pochodzące z tabletek antykoncepcyjnych, wpływają na ryby
2.10.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Niektóre populacje ryb mogą nie przetrwać stężenia estrogenów pochodzących z pigułek antykoncepcyjnych, które ze ścieków przedostają się do wody. Syntetyczne estrogeny wpływają negatywnie na reprodukcję ryb, a przeżycie poszczególnych generacji maleje.
Powiązane dokumenty

ABC wykorzystania wód opadowych. Magazyn deszczówki
29.9.2014, Mariusz Piasny, Źródło: HydrotecPro
Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę, o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych.
Powiązane dokumenty

Sztuczny teren podmokły z powodzeniem oczyszcza dwa typy ścieków
23.9.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Brytyjscy naukowcy wykazali, że sztuczny teren podmokły, przeznaczony do oczyszczania zarówno ścieków zwykłych, jak i pochodzących z kopalni, usunie większą ilość zanieczyszczeń niż teren podmokły skonstruowany do oczyszczania jednego rodzaju ścieków.
Powiązane dokumenty

Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń w wodach
19.9.2014, Tomasz Widłak, Źródło: HydrotecPro
Stopień zanieczyszczenia atmosfery w ostatnich latach doprowadził do zakwaszenia opadów atmosferycznych, co z kolei wpłynęło na degradację biotopów wodnych. Tlenki niemetali zanieczyszczające atmosferę reagują z wodą tworząc słabe kwasy, które opadająca na ziemię przyczyniają się do zanieczyszczenia wód lądowych i podziemnych.
Powiązane dokumenty

Technologia oczyszczania ścieków
11.9.2014, Tomasz Widłak, Źródło: HydrotecPro
Zasada działania przydomowych oczyszczalni nie różni się znacząco od dużych oczyszczalni miejskich. Rozmiar tych ostatnich jest podyktowany głównie ilością dopływających ścieków. Faktem jest, iż wiele elementów, takich jak rozbudowane urządzenia pompowe, piaskowniki czy prasy osadu nie są spotykane w przydomowych oczyszczalniach, a jest to głównie podyktowane mniejszą ilością dopływających ścieków jak również zapewnieniem pewnego stopnia bezobsługowości, którego próżno szukać w dużych oczyszczalniach.
Powiązane dokumenty

Już jest, polska wersja zestawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej
26.8.2014, Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Dostępne dotychczas w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej "Kryteria z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej" zostały przetłumaczone na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych.
Powiązane dokumenty

Mniej azotu i fosforu w rzece Bystrzyca
14.8.2014, Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dzięki 5,8 mln zł unijnej dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jurczycach (gmina Kąty Wrocławskie). Zawartość azotu w ściekach będzie mniejsza o 69% a fosforu o 51%.
Powiązane dokumenty

Co sądzisz o wtórnym wykorzystaniu wody w Europie?
7.8.2014, Źródło: europa.eu
Wtórne wykorzystanie wody nie jest szeroko rozpowszechnione w Europie. Większość ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków jest po prostu wpuszczana do rzek i jezior. Zwiększenie wtórnego wykorzystania wody mogłoby nam pomóc znaleźć rozwiązanie narastających problemów związanych z niedoborem wody i suszą, a jednocześnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego ściekami i obniżyć koszty ich oczyszczania.
Powiązane dokumenty

Powodzie w Europie Centralnej zależne od braku burz na Zachodzie Europy?
6.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Naukowcy doszli do wniosku, że zmniejszenie ilości burz na zachodzie basenu Morza Śródziemnego, wskutek zmiany użytkowania wybrzeży i zboczy górskich, może wiązać się z powodziami w Europie Centralnej.
Powiązane dokumenty

Przyszłej Europie grozi zmniejszenie przepływu rzecznego do 80%
4.6.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Zmiana klimatu wpłynie w przyszłości na wydłużenie i zwiększenie intensywności suszy w Europie. Niektóre z krajów mogą odczuć zmniejszenie przepływu rzecznego o 80%, jak wynika z przeprowadzonego badania.
Powiązane dokumenty