Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Ważne tematy - Finanse
Konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności - miliony euro do wzięcia
30.9.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi - ruszyły trzy nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.
Powiązane dokumenty

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 30 września 2014 r.
30.9.2014, Źródło: pois.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Powiązane dokumenty

Opublikowano przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020
9.9.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Tzw. ustawa wdrożeniowa wejdzie w życie 13 września 2014 r.
Powiązane dokumenty

Dofinansowanie na termomodernizację
1.8.2014, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Do 15 września 2014 r. trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Suma środków do rozdysponowania to 3 585 857 euro, tj. blisko 15 mln zł.
Powiązane dokumenty

Ponad 150 mln PLN na projekty badawcze i przygotowanie do wdrożenia w ramach programu BIOSTRATEG
28.7.2014, Źródło: PwC
Po raz pierwszy rusza program dotacji przeznaczonych na badania i rozwój w obszarze ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa - BIOSTARTEG. Jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych i interdyscyplinarnych rozwiązań w tych sektorach.
Powiązane dokumenty

1 bilion euro na walkę ze zmianą klimatu
24.7.2014, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Komisja Europejska przyznała 1 bln. euro dofinansowania dla 19 projektów, mających na celu walkę ze zmianą klimatu. Projekty wybrano w ramach drugiego naboru do programu NER 300.
Powiązane dokumenty

Rusza druga edycja programu GEKON
15.7.2014, Źródło: PwC
Ponad 36 mln PLN na prace badawczo - rozwojowe i 160 mln na wdrożenia dla dużych i małych przedsiębiorstw. Nabór wniosków rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do 8 września br.
Powiązane dokumenty

NIK o wykorzystaniu unijnych środków w ramach Life+
10.7.2014, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Blisko 23,5 mln euro otrzymali w latach 2010–2013 z unijnego Instrumentu finansowego Life+ polscy beneficjenci na projekty związane z ochroną środowiska. Mimo tak dużych dotacji Minister Środowiska czuł się zwolniony z odpowiedzialności za monitorowanie efektów wykorzystania środków w ramach tego instrumentu, gdyż zdaniem resortu ten obowiązek spoczywał na KE.
Powiązane dokumenty

Zakończono aktualizację Listy projektów indywidualnych dla POIiŚ
12.6.2014, Źródło: pois.gov.pl
Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 czerwca 2014 r.
Powiązane dokumenty

Prawie tysiąc polskich gmin planuje wykorzystanie środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE
22.5.2014, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ich dofinansowanie mógł zaoferować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a konkretnie na plany gospodarki niskoemisyjnej.
Powiązane dokumenty