Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Ważne tematy - Prawo
Kwestia limitowania ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości
18.10.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i POŚ UKW w Bydgoszczy
Problematyka limitowania ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości stała się przedmiotem wyroku WSA w Opolu z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt II SA/Op 2012/13).
Powiązane dokumenty

Specyfika decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a przyszłe oddziaływanie przedsięwzięcia
7.10.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski
Dnia 14 grudnia 2011 roku WSA w Łodzi oddalił skargę w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wskazując, że specyfiką decyzji środowiskowej jest możliwość określenia uwarunkowań przyszłych, planowanych przez inwestora zamierzeń inwestycyjnych.
Powiązane dokumenty

Nowe przepisy unijne w sprawie gatunków inwazyjnych
2.10.2013, Małgorzata Nowak, Źródło: Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
W pierwszej połowie września Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych przepisów, które mają pomóc powstrzymać postępujące zagrożenie ze strony gatunków inwazyjnych i zaradzić powodowanym przez nie szkodom ekonomicznym, ekologicznym i politycznym.
Powiązane dokumenty

Zmiana stanu wody a powołanie biegłych
12.9.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i POŚ UKW w Bydgoszczy
Krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z 15 października 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 581/12 uznał, że w sprawach dotyczących nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w związku ze zmianą stanu wody na gruncie zasadne jest powołanie biegłego lub biegłych celem wydania przez nich opinii (...).
Powiązane dokumenty

Zakres ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
22.8.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i POŚ UKW w Bydgoszczy
1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowa ustawa zawiera 11 merytorycznych rozdziałów, z których rozdział 1 zawiera przepisy określające zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji oraz przepisy materialne wspólne dla całego projektu ustawy.
Powiązane dokumenty

Strony postępowania o przeniesienie pozwolenia emisyjnego prowadzonego z wniosku podmiotu zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do tej instalacji
19.8.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i POŚ UKW w Bydgoszczy
WSA w Poznaniu rozpatrując problematykę przenoszenia pozwoleń emisyjnych przyjął następującą tezę: "Podmiot dotąd prowadzący instalację nie jest stroną postępowania prowadzonego w oparciu o art. 190 § 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z wniosku podmiotu zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji lub jej części".
Powiązane dokumenty

Właściciel sąsiedniej nieruchomości nie może żądać wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
16.5.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i POŚ UKW w Bydgoszczy
Najnowsze orzecznictwo odnoszące się do zezwoleń na usunięcie drzewa potwierdza, iż właściciel sąsiedniej nieruchomości nie może żądać wydania takiego zezwolenia. Wynika to jednoznacznie z postanowienia opolskiego WSA z dnia 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Op 571/12), którym to aktem odrzucono skargę na Prezydenta Miasta w przedmiocie ochrony przyrody.
Powiązane dokumenty

Przejrzysty rynek i likwidacja szarej strefy w gospodarowaniu opakowaniami
13.5.2013, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Sejm przyjął nową ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przygotowaną przez Ministerstwo Środowiska. Opakowania i odpady opakowaniowe to źródło cennych surowców, energii i pieniędzy. Dzięki nowym przepisom więcej opakowań może zostać ponownie wykorzystanych i przetworzonych, zgodnie z unijnymi standardami.
Powiązane dokumenty

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - z orzecznictwa sądów administracyjnych
23.4.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Uchwalone na przełomie roku 2012 i 2013 regulaminy utrzymania czystości i porządku podlegają aktualnie ocenie sądów administracyjnych, o ile są do nich zaskarżane. Pomiędzy 1 styczniem a 9 kwietnia 2013 r. wydane zostało 9 orzeczeń - we wszystkich przypadkach uchylono zaskarżone regulaminy.
Powiązane dokumenty

Centralny rejestr form ochrony przyrody
17.4.2013, prof. nadzw. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski, Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Dnia 29 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody. Warto więc przybliżyć bliżej instytucję tego rejestru i zadania, jakie ma ona zrealizować. Tym bardziej, że kwestia granic form ochrony przyrody w kontekście wprowadzonych w związku z nimi zakazów i ograniczeń ma istotne znaczenie dla wszelkich inwestorów, czy szerzej właścicieli nieruchomości na obszarach chronionych.
Powiązane dokumenty