Zamówienie - PRODUKTÓW EKOINFO
  • Wybierz moduł
  • Formularz
    zamówieniowy
  • Zamówienie

Zamów, aby uzyskać dostęp do pełnych zasobów bazy wiedzy EKOinfo PREMIUM/PREMIUM PLUS i przekonaj się, jak ułatwi Ci to wykonywanie codziennych obowiązków.

Będąc użytkownikiem portalu EKOinfo PREMIUM:

  • masz dostęp do bieżących zmian w prawie ochrony środowiska wraz z ich interpretacjami
  • posiadasz wgląd do aktualnej bazy aktów prawnych oraz do orzecznictwa sądowego z zakresu ochrony środowiska,
  • masz możliwość wyjaśnienia nurtujących Cię kwestii, poprzez zadawanie pytań naszym ekspertom. Gwarantowana szybka odpowiedź!
  • ułatwisz sobie pracę dzięki licznym narzędziom takim jak: wzory dokumentów, edytowane formularze, wymagane sprawozdania wraz z fachowymi komentarzami.

Dostęp do: Ekoinfo Ekoinfo Premium Ekoinfo Premium Plus
Aktualności i bezpłatne artykuły
Newsletter branżowy
Baza aktów prawnych
Artykuły z gwarancją / Baza wiedzy
Udziału w konferencji
organizowanej przez Wydawnictwo
Pytania do eksperta
Wzory formularzy z zakresu ochrony środowiska i opłat1)
Wzory formularzy w gospodarce odpadami2)
Dokumentacja dla przyłączy WOD.-KAN.3)
Program do ewidencji odpadów4)
Udziału w jednym dowolnym seminarium
organizowanym przez Wydawnictwo
Cena netto: za darmo

Zamów
828 zł
(69 zł/mc.)
 
Zamów
79 zł *
dostęp miesięczny
Zamów
1428 zł
(119 zł/mc.)
Zamów

Potrzebuję pomocy przy wyborze modułu

1) Lista edytowalnych wzorów formularzy z zakresu ochrony środowiska i opłat

1. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej
2. Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane wprowadzone po raz pierwszy
3. Układ przekazywania wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane
4. Układ przekazywania wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ścieków
5. Układ przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu impulsywnego w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń
6. Układ przekazywania wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsywnego
7. Układ przekazywania wyników pomiarów ilości pobieranej wody
8. Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości niezależnych opłat
9. Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza
10. Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat
11. Wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat
12. Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

2) Lista edytowalnych wzorów formularzy w gospodarce odpadami

1. Dokument potwierdzający odzysk
2. Dokument potwierdzający recykling
3. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
4. Karta ewidencji odpadu
5. Karta przekazania odpadu
6. Sprawozdanie OS-OP2 o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów
7. Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku
8. Zaświadczenie potwierdzające recykling
9. Zbiorcze zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych
10. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi

3) Narzędzie „Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN." ułatwia sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami. Zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń i oświadczeń niezbędnych w branży wodno-kanalizacyjnej.

4) Ewidencja odpadów" - jest to kompleksowe narzędzie, które służy do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.


* Przekonaj się sam jak wiele możesz zyskać korzystając z bazy wiedzy dla specjalisty ds. ochrony środowiska EKOinfo PREMIUM. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy specjalną ofertę z miesięcznym dostępem do portalu. Cena abonamentu to 79 zł netto (97,17 brutto).

Co miesiąc będziesz opłacał abonament na podstawie faktury. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować z korzystania z portalu, wystarczy, że powiadomisz o tym wydawnictwo e-mailem lub faksem. Dzięki temu nie musisz obawiać się długoterminowych zobowiązań. Pokładamy jednak nadzieję i wierzymy w to, że gdy tylko zaczniesz korzystać z profesjonalnej bazy wiedzy EKOinfo PREMIUM, to zostaniesz naszym stałym Czytelnikiem. Możesz liczyć wtedy na specjalny rabat przy przejściu na abonament roczny!