Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności
Polska gospodarzem szczytu ONZ COP24
12.1.2018, Źródło: Ministerstwo Środowiska
W dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej – COP24. Obradom będzie przewodniczył profesor Jan Szyszko, jako Prezydent COP24.
Powiązane dokumenty

Opłata recyklingowa za torby foliowe
12.1.2018, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Bardzo łatwo można jej uniknąć, wybierając torbę wielokrotnego użytku.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW wspiera racjonalną gospodarkę odpadami
12.1.2018, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2 stycznia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. Do wykorzystania jest jeszcze około 1,2 mld zł.
Powiązane dokumenty

Dotacje i pożyczki NFOŚiGW na zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin
10.1.2018, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Od 15 stycznia do 30 listopada 2018 r. można ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo. Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin. Do wykorzystania jest w sumie 250 mln zł w formie dotacji i pożyczki.
Powiązane dokumenty

Największa w Polsce miejska elektrownia OZE. Pierwsze efekty przerosły oczekiwania
8.1.2018, Źródło: gramwzielone.pl
Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono we Wrocławiu największą w kraju miejską, rozproszoną elektrownię bazującą na odnawialnych źródłach energii, w której skład wchodzą instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na 35 wieżowcach zarządzanych przez jedną z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych.
Powiązane dokumenty

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach
8.11.2017, Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów.
Powiązane dokumenty

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018
2.11.2017, Źródło: Monitor Polski
31 października ogłoszone zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2018.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska
30.10.2017, Źródło: prezydent.pl; isap.sejm.gov.pl
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ma na celu przeniesienie do polskiego porządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa wprowadza dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów dla średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Ustanawia również wymóg objęcia średnich źródeł spalania paliw pozwoleniami lub rejestracją oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję.
Powiązane dokumenty

Konkluzje BAT zaskarżone
30.10.2017, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Powiązane dokumenty

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
27.10.2017, Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą z wprowadzanych przez ustawę zmian jest powołanie regulatora cen wody. Funkcję tę będą pełnili dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Powiązane dokumenty