Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników
Do not fill this:

Przykład:

Składowiska odpadów

17.5.2013, Źródło: www.dashofer.pl

Dz.U.2013.523

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie składowisk odpadów2)

(Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.)

Na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów;

2)    zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.

§ 2. 1. Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane:

1)    na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych;

2)    na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3)    na obszarach lasów ochronnych;

4)    w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych. bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych, na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.

...
Koniec przykładu
...

Darmowy dostęp do tych dokumentów mają tylko zarejestrowani użytkownicy portalu EKOinfo Premium / EKOinfo Premium Plus

Jestem już zarejestrowany na EKOinfo Premium / EKOinfo Premium Plus:

=> Zaloguj się używając swojego osobistego hasła i nazwy użytkownika.

Nie jestem zarejestrowany:

=> Zarejestruj się i w pełni korzystaj z EKOinfo Premium:

  • co tydzień otrzymasz za darmo na swoją skrzynkę mailową branżowe newsletery, zawierające aktualne tematy, artykuły, odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony środowiska;
  • otrzymasz natychmiastowy dostęp do treści archiwalnych, artykułów i pytań na portalu EKOinfo Premium;
  • otrzymasz dostęp do rozszerzonego archiwum postów portalu EKOinfo Premium.

Rejestracja jest darmowa i bez żadnych zobowiązań.