Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników
Do not fill this:

Przykład:

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

5.9.2012, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer

Od 1 października 2012 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Zmiana przepisów wynika przede wszystkim z nieprawidłowej transpozycji dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej.

Od 1 października 2012 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o ochronie przyrody. Zmiana przepisów wynika przede wszystkim z nieprawidłowej transpozycji dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej.

Dobiegły już końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.). Nowelizacja ta została przyjęta przez Sejm 13 lipca 2012 r., a Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek. Została ona podpisana przez Prezydenta 17 sierpnia 2012 r., a 31 sierpnia 2012 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 985). Akt ten w głównej mierze związany był z nieprawidłową transpozycją dwóch dyrektyw: dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992, str. 7) oraz dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7) i przegranymi przez Polskę sprawami w związku z tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
26 stycznia 2012 r. Trybunał orzekł, że "nie obejmując ochroną wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich, które ochroną obejmuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a także nieprawidłowo określając warunki ustanowienia odstępstw od zakazów ustanowionych w tej dyrektywie, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 1, art. 5 oraz art. 9 ust. 1 i 2 tej dyrektywy" (sprawa C 192/11) akceptując osiem zarzutów Komisji Europejskiej. Następnie dnia 15 marca 2012 r. Trybunał orzekł, iż "nie dokonując prawidłowo transpozycji warunków wprowadzania odstępstw przewidzianych w art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy owego przepisu" (sprawa C 46/11) akceptując cztery zarzuty Komisji Europejskiej.


...
Koniec przykładu
...

Darmowy dostęp do tych dokumentów mają tylko zarejestrowani użytkownicy portalu EKOinfo Premium / EKOinfo Premium Plus

Jestem już zarejestrowany na EKOinfo Premium / EKOinfo Premium Plus:

=> Zaloguj się używając swojego osobistego hasła i nazwy użytkownika.

Nie jestem zarejestrowany:

=> Zarejestruj się i w pełni korzystaj z EKOinfo Premium:

  • co tydzień otrzymasz za darmo na swoją skrzynkę mailową branżowe newsletery, zawierające aktualne tematy, artykuły, odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony środowiska;
  • otrzymasz natychmiastowy dostęp do treści archiwalnych, artykułów i pytań na portalu EKOinfo Premium;
  • otrzymasz dostęp do rozszerzonego archiwum postów portalu EKOinfo Premium.

Rejestracja jest darmowa i bez żadnych zobowiązań.