Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników
Do not fill this:

Przykład:

Reglamentacja usuwania drzew i krzewów

Gwarancja 7.11.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew czy krzewów jest jednym z najbardziej znanych instrumentów ochrony zasobów i tworów przyrody na obszarach miast i wsi, funkcjonuje bowiem w ustawodawstwie już od dawna. Obowiązek ten jest powiązany z obowiązkiem poniesienia opłaty z tytułu usunięcia, zaś usunięcie bez zezwolenia co do zasady skutkować powinno nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. Ustawa przewiduje jednak w pewnych przypadkach zwolnienia zarówno z obowiązku uzyskania zezwolenia, jak i poniesienia opłaty. Nadzór związany z tymi zagadnieniami, wraz z wydawaniem odpowiednich decyzji administracyjnych (zgoda na usunięcie, wymiar opłaty, nakładanie kar) sprawują organy gminy, jednak w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy zadania takie wykonuje starosta.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta W odniesieniu natomiast do drzew lub krzewów położonych na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie na usunięcie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

...
Koniec przykładu
...

Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci Ekoinfo Premium Plus po zalogowaniu się poprzez podanie nazwy użytkownika i osobistego hasła.

Zamów swój abonament EKOinfo Premium i zyskaj dostęp do komentarzy prawnych oraz ponad 3000 artykułów z zakresu ochrony środowiska. Bardzo łatwa nawigacja w tej unikalnej bibliotece, zaawansowany system wyszukiwania sprawiają, że zawsze szybko odnajdziesz prawidłowe i zweryfikowane informacje.

Więcej o EKOinfo Premium