Poznaj Partnerów serwisu!

Więcej o Partnerach i Specjalistach

MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka EKOinfo Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności
Wpływ lotnictwa i żeglugi na środowisko
22.5.2018, Źródło: gios.gov.pl
Lotnictwo i żegluga należą do istotnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. Znaczenie tych sektorów ciągle rośnie w związku ze zwiększającymi się potrzebami europejskiego społeczeństwa. Tej tematyce poświęcony jest najnowszy raport z serii TERM Europejskiej Agencji Środowiska.
Powiązane dokumenty

Trzy nowe obszary Ramsar w Polsce
22.5.2018, Źródło: gdos.gov.pl
9 maja 2018 r. na liście obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu zostały opublikowane trzy nowe obszary położone w Polsce: Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem, Polodowcowe Stawy Tatrzańskiego Parku Narodowego i Torfowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Powiązane dokumenty

Fundusze na poprawę jakości środowiska miejskiego
22.5.2018, Źródło: gdos.gov.pl
Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Nabór wniosków kończy się 29 maja br., a jego łączny budżet to 120 milionów złotych.
Powiązane dokumenty

Porozumienie z miastem Katowice w sprawie COP24 podpisane
22.5.2018, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz prezydent Katowic Marcin Krupa podpisali 15 maja 2018 r. porozumienie w sprawie organizacji szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.
Powiązane dokumenty

Polsko-chińskie rozmowy o roli leśnictwa dla klimatu
22.5.2018, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Współpraca w zakresie leśnictwa oraz realizacja priorytetowych celów podczas negocjacji klimatycznych były głównym tematem spotkania wiceminister środowiska Małgorzaty Golińskiej z Liu Dongshengiem, wiceprzewodniczącym Państwowej Administracji Leśnej Republiki Chińskiej.
Powiązane dokumenty

PE poparł nowe wymogi dot. efektywności energetycznej w budynkach
24.4.2018, Źródło: gramwzielone.pl
Posłowie Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów za przyjęciem nowych wymogów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzających m.in. obowiązek montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych.
Powiązane dokumenty

Pozytywne wyniki lustracji mazowieckich rezerwatów
24.4.2018, Źródło: GDOŚ
12 kwietnia 2018 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadzili wizje terenowe w trzech mazowieckich rezerwatach przyrody, znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego. Zlustrowano rezerwat przyrody Dębina położony na terenie gminy Klembów, rezerwat Grabicz położony na terenie gminy Kobyłka oraz położony na terenie gminy Marki rezerwat przyrody Horowe Bagno. Grunty wchodzące w skład lustrowanych rezerwatów stanowią własność Skarbu Państwa i znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi
24.4.2018, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r.
Powiązane dokumenty

8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
24.4.2018, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował do 8 milionów złotych dotacji na powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada 2018 r.
Powiązane dokumenty

O szczycie COP24 z ministrem środowiska i zasobów wodnych Singapuru
24.4.2018, Źródło: Ministerstwo Środowiska
Henryk Kowalczyk, minister środowiska, spotkał się z Masagos Zulkifli, ministrem środowiska i zasobów wodnych Singapuru. Głównym tematem rozmów były przygotowania do szczytu ONZ COP24.
Powiązane dokumenty